ข่าวสิ่งแวดล้อม Page 6

                                  

Page 6

โลกต้องการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะล้นเมือง เป็นทรัพยากรล้นค่าด้วย Circular Economy
มหาสมุทรดูดซับความร้อนของโลกไว้มากกว่าที่คาดถึง 60% อินโดนีเซียเปลี่ยนขวดพลาสติกแลกตั๋วโดยสารขึ้นรถเมล์ช่วยแก้ปัญหาขยะ
อาณาจักรฟาร์มปลูกพืชในร่มของ Plenty Inc. 8 องค์กรหัวใจสีเขียว สู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 7-20% ในปี 63
“เซเว่นฯ” ตอกย้ำโครงการ 7 Go Green ประกาศ “ลด- เลิก ใช้ถุงพลาสติก”  พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จีนเปลี่ยนพื้นที่ว่างไร้ประโยชน์เป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์
แนะ 14 จังหวัดภาคใต้เก็บสารเคมี-วัตถุอันตรายให้ปลอดภัย โดรนน้ำเก็บขยะ
ทส.ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์-พลาสติก ภายใน 2 ปี    
Page 6
Visitors: 34,601