อวสานอาชีพครู เปิดตัว AI ติวเตอร์คนใหม่ แก้ปัญหาโจทย์ได้ รู้ใจคนเรียน

 
แหล่งที่มา : https://brandinside.asia/
วันที่โพสต์ :  26 ก.พ. 2563
       
อวสานอาชีพครู เปิดตัว AI ติวเตอร์คนใหม่ แก้ปัญหาโจทย์ได้ รู้ใจคนเรียน

STEM Jobs เป็นการจัดประเภทของงานในกลุ่ม วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Math) ซึ่งเป็นงานที่มีความต้องการสูง ในสหรัฐอเมริกามีความต้องการงานในกลุ่ม STEM กว่า 2.4 ล้านตำแหน่ง

แต่จากการสำรวจของกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา (Department of Labor) พบว่ามหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาในด้านนี้ได้เพียง 1 ใน 3 จากความต้องการทั้งหมดเท่านั้น สาเหตุสำคัญมาจากความยากในการเรียน โดยเฉพาะวิชาแคลคูลัสที่นักศึกษาเกือบ 1 ใน 3 สอบตกหรือยอมถอนรายวิชากลางคัน เพราะยากเกินไป

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจของสถาบันวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา (National Institutes of Science) พบว่า นักศึกษาหญิงมีแนวโน้มจะถอนรายวิชาแคลคูลัสมากกว่านักศึกษาชาย 1.5 เท่า ไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เป็นเพราะขาดความมั่นใจในการเรียน

น่าเสียดายที่งานในกลุ่ม STEM แทบทุกงานจำเป็นต้องใช้วิชาแคลคูลัสเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น เมื่อนักศึกษาจำนวนมากทนเรียนไม่ไหว จึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนนักศึกษาที่เรียนจบด้าน STEM

                                                         ภาพจาก pixabay.com

ที่ผ่านมาในโลกเทคโนโลยีมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กับแอปพลิเคชันจำนวนมาก ทั้ง Netflix และ Spotify ที่แนะนำภาพยนตร์ ซีรี่ย์ และเพลงให้กับผู้ใช้แต่ละคนตามพฤติกรรมการใช้งาน แต่ในโลกของการศึกษา AI ยังเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเช่นกัน

วิชาไหนที่ว่ายาก แก้ได้ด้วย AI

ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการกับวิชาที่มีเนื้อหายาก ไม่ใช่แค่แคลคูลัสเท่านั้น แต่รวมถึงวิชาอื่นๆ ด้วย คือ ใช้ AI วิเคราะห์วิธีการสอนของอาจารย์ เรียนรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจมีความเข้าใจไม่เท่ากัน บางคนเข้าใจช้า บางคนเข้าใจเร็ว AI จะช่วยแนะนำรูปแบบการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

ไม่ใช่แค่การเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนา AI ให้กลายเป็นติวเตอร์ส่วนตัว ที่ชื่อว่า Aida Calculus โดยเน้นไปที่การทำความเข้าใจจุดอ่อนของผู้เรียน สอนให้ผู้เรียนทำโจทย์โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันเข้าไปประยุกต์ เมื่อผู้เรียนทำโจทย์ได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนก็จะไม่รู้สึกเครียด

                                                                        ภาพจาก Pixabay

นอกจากนี้ Aida Calculus ยังสามารถจดจำผู้เรียนแต่ละคนได้ผ่านลายมือ เมื่อทำโจทย์ไม่ได้ เพียงแค่ถ่ายรูปกระดาษโจทย์ของตัวเอง แล้ว AI จะวิเคราะห์โจทย์ให้ พร้อมแนะนำวิธีการทำโดยประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนให้อัตโนมัติ เมื่อทำโจทย์ได้แคลคูลัสก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ช่วยสร้างความสนุกและความมั่นใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้

ในอนาคตการใช้ AI กับโลกการศึกษาจะพัฒนาไปไกลมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้พฤติกรรมผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยพัฒนาการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้กับอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ต่อไป

ที่มา – fastcompany

Visitors: 60,058