NECTEC ประกาศเปิดตัว AI FOR THAI

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/NECTEC วันที่โพสต์ :  10 ก.ย. 2562
       
NECTEC ประกาศเปิดตัว AI FOR THAI

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ประกาศเปิดตัว AI FOR THAI    
Visitors: 702,475