เมื่อเทคโนโลยีสร้างโจทย์ใหม่ให้นักเศรษฐศาสตร์ : ทำอย่างไรเมื่อ AI กับ Robot เข้ามาแทนที่แรงงานคน

 
แหล่งที่มา : www.curadio.chula.ac.th วันที่โพสต์ :  8 ก.ย. 2562
       

เมื่อเทคโนโลยีสร้างโจทย์ใหม่ให้นักเศรษฐศาสตร์
"ทำอย่างไรเมื่อ AI กับ Robot เข้ามาแทนที่แรงงานคน"


เมื่อเทคโนโลยีสร้างโจทย์ใหม่ให้นักเศรษฐศาสตร์
"ทำอย่างไรเมื่อ AI กับ Robot เข้ามาแทนที่แรงงานคน"

• AI ต่างกับ Robot อย่างไร
• AI เก่งแค่ไหน ทำอะไรได้แล้วบ้าง
• AI ทำได้ขนาดนี้ แล้วมนุษย์จะทำอย่างไร
• แล้วเศรษฐศาสตร์จะตายไหม

 
AI ต่างกับ Robot อย่างไร

AI = สมอง
ศาสตร์ของการพัฒนาสมองที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น (ปัญญาประดิษฐ์) ให้มีความฉลาดมากขึ้น สมองอาจมีร่างกายหรือไม่มีก็ได้ สมองที่ไม่มีร่างกาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ChatBot
ศาสตร์ที่ใช้พัฒนาคือ Computer science

Robot = ร่างกาย
ศาสตร์ของการทำให้ร่างกายขยับเขยื้อนในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน
ศาสตร์ที่ใช้พัฒนาคือ Mechanical engineering

>> พออยากให้ Robot เก่งขึ้น จึงเอา AI มาใส่

 
AI เก่งขนาดนี้ แล้วมนุษย์จะทำอย่างไร

มนุษย์ต้องพยายามปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่การปรับตัวอาจจะต้องมาคิดว่า ปรับตัวแค่ให้อยู่รอด หรือ รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพของเรา

ขอยกคำพูดของ Charles Darwin (1809-1882) ที่บอกว่า
"เผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด"

 
แล้วเศรษฐศาสตร์จะตายไหม

ณ วันนี้เศรษฐศาสตร์ยังไม่ตาย แต่อนาคตเป็นอย่างไร อยากใช้คำว่า ตถตา แปลว่า เป็นเช่นนั้นเอง
ถ้าเราเข้าใจ ทุกสิ่งบนโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติของมัน เศรษฐศาสตร์ก็เช่นกัน ในอนาคตเศรษฐศาสตร์จะยังอยู่ไหม ก็เป็นเช่นนั้นเอง

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ และ อ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visitors: 674,545