ถ้าระบบการศึกษาไม่สามารถทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาประเทศก็ยากที่จะเกิด

 
แหล่งที่มา : www.facebook.com
วันที่โพสต์ :  27 มี.ค. 2562
       
ถ้าระบบการศึกษาไม่สามารถทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาประเทศก็ยากที่จะเกิด

เล่าเรื่องได้ดี ตรงประเด็น เรื่องดีๆแบบนี้ คนไม่ชอบดู
Visitors: 760,904