เก็บตกงาน CEO Exclusive Forum 2019

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/CU Radio Channel วันที่โพสต์ :  19 ก.พ. 2562
       
เก็บตกงาน CEO Exclusive Forum 2019 

เก็บตกงาน CEO Exclusive Forum 2019 | ตอนที่ 1

รายการ Biz Genius | วันจันทร์ 16.30-17.00 น. อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ The Standard

ออกอากาศวันที่ 4/2/2562 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
    
 
 
เก็บตกงาน CEO Exclusive Forum 2019 | ตอนที่ 2 

รายการ Biz Genius | วันจันทร์ 16.30-17.00 น. อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ The Standard

ออกอากาศวันที่ 11/2/2562 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
Visitors: 702,384