สัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science Data Analytics

 
แหล่งที่มา : https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/
วันที่โพสต์ :  15 ก.พ. 2562
       

สัมมนาทางวิชาการประจำปี
เรื่อง Data Science Data Analytics


วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
 
Visitors: 45,659