พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบรับยุค 4.0

 
แหล่งที่มา : www.tdri.or.th
วันที่โพสต์ :  16 ต.ค. 2561
       
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบรับยุค 4.0

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคบริการ และมีความต้องการแรงงานสายวิชาชีพมากขึ้น

แต่ไทยกลับมามีแรงงานระดับปวช. ปวส. และป.ตรี อยู่เพียง 25 เปอร์เซ็น ซึ่งน้อยเกินไปสำหรับความต้องการในตลาดแรงงาน

ส่วนแรงงานระดับสูง เช่น ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับผู้จัดการ มีการการจ้างงานลดลง เพราะส่วนมากตกอยู่กับชาวต่างชาติ ที่มีทักษะทางด้านภาษามากกว่า

ในระยะสั้นต้องมีการ reskill แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันต้องร่วมมือกับเอกชนเพื่อรองรับแรงงานยุคใหม่เหล่านี้
 
   
Visitors: 760,822