บทเรียนขยะพิษถึงป่าแหว่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังมีทางออก

 
แหล่งที่มา : www.tdri.or.th วันที่โพสต์ :  6 มิ.ย. 2561
       
 บทเรียนขยะพิษถึงป่าแหว่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังมีทางออก 

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 5 มิถุนายน 2561


การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาขยะพิษในทะเล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีป่าแหว่ง ที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่ สะท้อนการตื่นตัวประเด็นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แต่การตื่นตัวของประชาชนในการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ การกำกับดูแลโดยภาครัฐในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็สำคัญเช่นกัน

ทางออกหนึ่งคือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่เรียกว่าการประเมินเชิงกลยุทธ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับสังคม เปิดโอกาสให้แสดงความเห็น ร่วมกันออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมให้การก่อสร้างโครงการได้
Visitors: 760,871