ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม ด้วยสัญญาการแบ่งปันผลประโยชน์

 
แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/2018/08/curadio-abs/
วันที่โพสต์ :  21 ส.ค. 2561
       
พินิจเศรษฐกิจและการเมือง:
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม ด้วยสัญญาการแบ่งปันผลประโยชน์
 
ไทยติดหล่มการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทคโนโลยีชีวภาพทำให้เกิดกระบวนการวิจัย ที่นำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล แต่เจ้าของทรัพยากรต้นทางกลับไม่ได้ผลประโยชน์จากการนำไปใช้

สัญญาเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จะสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้เจ้าของทรัพยากร ด้วยหลักการได้รับความยินยอมจากภาครัฐ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งการแบ่งเป็นตัวเงิน หรืออื่นๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี

ติดตามข้อเสนอเพิ่มเติมได้ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
Visitors: 760,867