ต่อยอดอุตสาหกรรมการบิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv
วันที่โพสต์ :  17 ก.ค. 2561
       
ต่อยอดอุตสาหกรรมการบิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

อุตสาหกรรมการบินโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ในอีก 20 ปี จำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าในภูมิภาคเอเชีย จากนักท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

ส่วนไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนเครื่องบิน 3 พันล้านดอลลาห์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไทยมีการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงเครื่องบินสูงถึง 1 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ แต่มีรายได้ที่ตกอยู่กับบริษัทไทยเพียง 40 เปอร์เซ็น นอกนั้นเป็นการส่งซ่อมบำรุงกับบริษัทต่างชาติที่เติบโตมานานกว่าธุรกิจในไทย

แม้ไทยจะเป็นผู้ตามแต่ก็ยังมีโอกาสที่พัฒนาธุรกิจได้ ด้วยการก้าวข้ามปัญหาการพัฒนากำลังคน ด้านช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพราะในธุรกิจนี้มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยมาก
 
   
Visitors: 674,486