นักกฎหมาย...อย่าห่างหายคณิตศาสตร์

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv
วันที่โพสต์ :  17 ก.ค. 2561
       
นักกฎหมาย...อย่าห่างหายคณิตศาสตร์

เมื่อวิชาชีพนักกฎหมายกำลังเผชิญความท้าทาย ทั้งจากพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเข้ามาแทนที่การทำงานของนักกฎหมายได้ในหลายด้าน ทำให้วิชาชีพนักกฎหมายต้องกลับมาทบทวนองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะที่มีเพื่อทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

แต่นอกจากทักษะการทำงานอยู่ร่วมกับ AI แล้ว หลักวิชาทางคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกความรู้ที่มีความจำเป็นสำหรับนักกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะบริบททางสังคม คดีความในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ถอดบทเรียน ชวนดูกรณีคดีความดังๆที่เกิดขึ้นในไทย ซึ่งมีหลายครั้งที่ไม่เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ ทั้งที่การคิดพิจารณาตามหลักคณิตศาสตร์ช่วยให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล

ติดตามเพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ตอน นักกฎหมาย…อย่าห่างหายคณิตศาสตร์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 17 ก.ค. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เพิ่มเติมที่ https://youtu.be/YKeEYReLewE
TDRI infographics: https://tdri.or.th/2018/07/thinkx2-258/

Visitors: 760,896