วีดิทัศน์ ชุด 4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/Daoreuk Studio วันที่โพสต์ :  12 ก.ค. 2561
       
วีดิทัศน์ ชุด “4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร"

วีดิทัศน์ ประกอบงาน “One Transport for All 2018 : On the Move” 4 ปี + อนาคต คมนาคมไทย เพื่อความสุขของประชาชน ในโครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม
 
   
 
Visitors: 43,921