สวัสดิการดิจิทัล...ป้องกันโกง

 
แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/2018/06/thinkx2-256/
วันที่โพสต์ :  19 มิ.ย. 2561
       
 สวัสดิการดิจิทัล...ป้องกันโกง

การโกงเงินคนจน ผู้ยากไร้เกิดขึ้น เพราะวิธีการส่งสวัสดิการให้ถึงมือตัวบุคคลยังหละหลวม ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐ ยังใช้วิธีการ ส่งมอบเงินช่วยเหลือแบบอนาล็อก มีช่องโหว่คอร์รัปชันได้หลายจุด ตั้งแต่การยืนยันตัวบุคคลได้รับสิทธิ การส่งมอบเงินผ่านคนกลางหลายทอด การจ่ายด้วยเงินสด และเก็บหลักฐานเป็นกระดาษง่ายต่อการเปลี่ยนหรือปลอมแปลง

สิทธิพงศ์ กนกากร และ ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร มีข้อเสนอแนวคิดนำ ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’ ปิดช่องโหว่การโกงเงินคนยากไร้ ด้วย 3 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพให้สวัสดิการเข้าถึงแบบถึงมือ ถูกตัวคน ได้แก่ ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวดิจิทัล เงินดิจิทัลที่ส่งเงินได้แม้ผู้ยากไร้ไม่มีบัญชีธนาคาร และ Blockchain ที่ทำให้เอกสารหลักฐานปลอมแปลงไม่ได้ และเปิดให้ภายนอกร่วมตรวจสอบได้

เมื่อเทคโนโลยีก้าวไกล พร้อมใช้แก้ปัญหาแล้ว…คำถามสำคัญคือ รัฐพร้อมป้องกันโกงด้วยเทคโนโลยีหรือยัง?
ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน สวัสดิการดิจิทัล…ป้องกันโกง ออกอากาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 
 
Visitors: 760,932