การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

 
แหล่งที่มา :  
https://tdri.or.th/2018/04/electronic-waste-management-in-thailand/

วันที่โพสต์ :  5 มิ.ย. 2561
       
การจัดการขยะอิเล็กทรแนิกส์ในประเทศไทย
 
ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็มากขึ้นตามมาด้วย คำถามคือ การจัดการขยะเหล่านี้ เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้วหรือไม่

ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือ คาดว่า ในปี 2564 จะเพิ่มมากขึ้นถึง 13.42 ล้านเครื่อง รองลงมาคือ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ และ ตู้เย็น

ประเทศไทยมี "ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์" อยู่ใน 17 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการแยกชิ้นส่วนด้วยมือ เช่น เผาสายไฟ ทุบแก้วจอภาพ โดยไม่ได้รับการป้องกันจากสารอันตรายที่อยู่ในชิ้นส่วน ส่วนผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีบำบัดสารอันตรายที่มีอยู่ในซากผลิตภัณฑ์มีจำนวนน้อย และกระจุกตัวอยู่ในเพียงบางพื้นที่

อีกทั้งมีปัญหาการลักลอบนำเข้าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดการรีไซเคิลอย่างผิดวิธีที่ยังปรากฎเป็นข่าว ตรวจค้นโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งอยู่ขณะนี้

แนวทางที่ถูกต้องในการจัดการต้องเกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย อ่านเพิ่มเติมจากรายงานทีดีอาร์ไอ เรื่อง "การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย"   Download
       
Visitors: 674,463