(ช่วงที่1)แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv
วันที่โพสต์ :  31 พ.ค. 2561
       
 (ช่วงที่1)แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

ทีดีอาร์ไอร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ "แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ" ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม


ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษา "การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโสทีดีอาร์ไอ ดร. เปาว์ ไวโรจน์พันธุ์ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ

       
Visitors: 760,855