อภิปราย-ทางเลือก ทางรอดที่ยั่งยืนและเป็นธรรมของไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv วันที่โพสต์ :  28 พ.ค. 2561
       
 อภิปราย-ทางเลือก ทางรอดที่ยั่งยืนและเป็นธรรมของไทย
ในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี
 
ดำเนินรายการโดย
ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าวและผู้ดำเนินรายการ ไทยพีบีเอส

วิทยากรร่วมให้คำตอบ
- ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
- คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University และกองทุน 500 TukTuks

Nattha Komolvadhin ตั้งคำถาม ชวนวิทยากรตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมให้ตอบว่า ทำไมประเทศอื่นๆ ในอาเซียนสามารถสร้าง unicorn ได้ แต่ไทยยังไม่ได้ ? การสร้างทักษะสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นหน้าที่ของใคร? และในยุคเทคโนโลยีปั่นปวนเราจะมีวิธีลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเจ้าของทุนกับแรงงาน และแรงงานที่ปรับตัวได้ทันกับไม่ทันปรับตัวได้อย่างไร?

ขณะที่รัฐมักมีแนวคิดในการออกกฎระเบียบในลักษณะระมัดระวังมากเกินไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ แล้วจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร?

TDRI Annual Public Conference 2018 สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561
"ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"
14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Visitors: 760,858