อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv วันที่โพสต์ :  28 พ.ค. 2561
       
 
เปิดเรื่อง “อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561 "ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี" 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

TDRI Annual Public Conference 2018สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561
"ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"
14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
Visitors: 702,395