รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/Daoreuk Studio วันที่โพสต์ :  23 มี.ค. 2561
       

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน


วีดิทัศน์ประกอบการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน วันที่ 19 มีนาคม 2561 โดย สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)
Visitors: 50,383