7มิติ เพื่อการพัฒนาการศึกษา

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv
วันที่โพสต์ :  18 พ.ค. 2561
       
พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: 7มิติ เพื่อการพัฒนาการศึกษา

คุณณิชา พิทยาพงศกร เสนอ  ปฏิรูปการศึกษาไทย ด้วย 7 มิติในกระบวนการพัฒนามนุษย์ตั้งปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการศึกษาที่เหมาะกับแต่ละพื้นที่ ทั้งการพัฒนาเด็ก เตรียมนักเรียน ผลิตและพัฒนาครู เปลี่ยนโรงเรียน พ่อแม่ พัฒนาพื้นที่ และสร้างเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา    
Visitors: 627,156