ผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/Daoreuk Studio
วันที่โพสต์ :  21 มี.ค. 2561
       
 วีดิทัศน์แสดงผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ
 
วีดิทัศน์แสดงผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
       
Visitors: 42,970