เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อระบบไฟฟ้าในอนาคต

 
แหล่งที่มา : TDRITV
วันที่โพสต์ :  10 เม.ย. 2561
       
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อระบบไฟฟ้าในอนาคต 

การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยพึ่งพาเป็นพลังงานหลัก กำลังเป็นทางเลือกที่ทั่วโลกลดการพึ่งพาลงเรื่อย ๆ เพื่อหันมาสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน

เทคโนโลยีไฟฟ้าในอนาคตที่ใช้ระบบกักเก็บพลังงานควบคู่ไปด้วย จะทำให้ระบบไฟฟ้า ‘พลังงานสะอาด ต้นทุนต่ำ ชุมชนมีส่วนร่วม’ ช่วยเสริมการทำงานของพลังงานหมุนเวียนให้ผลิตไฟฟ้าได้สม่ำเสมอคงที่

แต่ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย ส่วนหนึ่งเพราะยังขาดกติกาที่เอื้อให้เทคโนโลยีใหม่ได้มีส่วนในการผลิตไฟฟ้า

ดร.วิชสินี วิบุลผลประเสริฐ เสนอให้รัฐคำนึงถึงบทบาทของเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ ในแผนพลังงานระยะยาวของประเทศ พร้อมปรับกติกาของกิจการไฟฟ้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้ระบบไฟฟ้าของประเทศ
   
ขอบคุณข่าวจาก : TDRITV
 
Visitors: 760,825