(ช่วงลาดพร้าว - สำโรง)


รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - สำโรง)
Visitors: 411,144