(ช่วงคูคต - สมุทรปราการ)


รถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงคูคต - สมุทรปราการ)
Visitors: 79,870