(ช่วงรังสิต - บางบอน)


รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (ช่วงรังสิต - บางบอน)
Visitors: 674,553