สาขาบ้านอยู่อาศัย

 

การใช้พลังงาน สาขาบ้านอยู่อาศัย
(Energy Consumption for Residential Sector) 
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)

แหล่งที่มา : http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : กระทรวงพลังงาน
Visitors: 44,798