สาขาเหมืองแร่

 
การใช้พลังงาน สาขาเหมืองแร่
(Energy Consumption for Mining Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559) 

แหล่งที่มา : http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : กระทรวงพลังงาน
Visitors: 44,798