เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยด้วย Takakura Method

ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตอน เศษอาหารเป็นปุ๋ยด้วยTakakura Method

Credit : www.environnet.in.th

Visitors: 44,798