เส้นทางขยะจากบ้านเรือน

ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตอน ขยะชุมชนที่จัดการพิเศษ

Credit : www.environnet.in.th

Visitors: 53,147