การจัดการขยะที่ญี่ปุ่น


 • 1.jpg
  The Story of Change Help I want to save a life The Story of Bottled Water Story of stuff Part 1 Story of stuff Part 2 Story of stuff Part 3 Mobile Phone ...

 • 1.jpg
  Credit : www.environnet.in.th การให้ความรู้สิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 การให้ความรู้สิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ

 • Recycling in 4 different countries - Sweden vs Taiwan vs Germany vs America Recycling in America vs recycling in Taiwan Recycling in America VS Germany Trash used America ...

 • Untitled-1-01.jpg
  แหล่งที่มา :facebook/Unknown Facts วันที่โพสต์ :1มี.ค. 2561 Nothing is Waste Until you Intentionally Make it so..

 • แหล่งที่มา :www.youtube.com วันที่โพสต์ :1พ.ค. 2561 Our plastic waste can be turned into homes that cost just $280

 • แหล่งที่มา :www.thaipbs.or.th/Live วันที่โพสต์ :3ก.พ. 2561 แค่เปลี่ยนวิธีคิด ประเทศไทยก็ไร้ขยะ ไปดูวิธีแก้ไขปัญหาขยะล้นเกาะของกลุ่มธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย ที่ทุกวันน...

 • แหล่งที่มา :www.thaipbs.or.th/Live วันที่โพสต์ :27ม.ค. 2561 ปฏิบัติการเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ คามิคัทสึ (Kamikatsu) เมืองขนาดเล็กบนเกาะชิโกกุ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของป...

 • แหล่งที่มา :www.thaipbs.or.th/Live วันที่โพสต์ :20ม.ค. 2561 ขยะเป็นเรื่องของทุกคน ย้อนกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน (ค.ศ.1970-1980)“ไต้หวัน”เคยได้ชื่อว่าเป็นเกาะขยะ อั...

 • แหล่งที่มา :www.thaipbs.or.th/Live วันที่โพสต์ :13ม.ค. 2561 ขยะที่ไม่ใช่ขยะ กตัญญู สว่างศรีแสตนด์อัปคอมมาดีคนล่าสุดของเมืองไทยที่ไม่เคยสนใจเรื่องขยะ แต่ต้องมาเป็นพ...

 • CA-01.JPG
  แหล่งที่มา :www.voicetv.co.th วันที่โพสต์ :23พ.ค. 2561 ชุบชีวิต 'ขยะ' ให้กลับมามีค่าดั่ง 'ทอง' ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ‘วอยซ์ ออนไลน์’ ร่วมสำรวจนิทรรศการสัญจรระดับโลก...
Visitors: 34,601