คาร์บอนออฟเซ็ต

มาทำความรู้จักกับคำว่า “คาร์บอนออฟเซ็ท” กันเถอะ

Credit : energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=3967

carbon offset
ทุกครั้งที่เราปล่อยไอเสีย เท่ากับว่าเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศ ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะถูกกำจัดโดยต้นไม้และมหาสมุทร ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า “วัฏจักรคาร์บอน” (Carbon cycle) แต่ทว่านับตั้งแต่มนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การเผาถ่านหินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้วัฏจักรคาร์บอนขาดความสมดุลลง จึงก่อให้เกิดแนวคิดที่มีชื่อว่า “คาร์บอนออฟเซ็ท” 
แนวคิดเกี่ยวกับคาร์บอนออฟเซ็ท (Carbon offset) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการสร้างสมดุลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า นับเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยสร้างสมดุลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้  แนวคิดเกี่ยวกับคาร์บอนออฟเซ็ทนับเป็นแนวคิดที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง การใช้ไฟฟ้า การผลิตอาหาร การขนส่งสินค้า ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น และหากกล่าวถึงแนวทางที่เราทุกคนสามารถช่วยเติมเต็มแนวคิดดังกล่าวให้สมบูรณ์ หัวใจหลักก็คงจะหนีไม่พ้นการประหยัดพลังงาน การลดการใช้พลังงาน  ตลอดจนการสร้างสึกนึกรักและหวงแหนผืนป่านั่นเอง

Carbon offset

Play Clip VDO 

     
Visitors: 411,183