“Smart City” ชีวิตยุคใหม่ในเมืองอัจฉริยะ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/mbamagazine วันที่โพสต์ :  30 ก.ค. 2561
       
 “Smart City” ชีวิตยุคใหม่ในเมืองอัจฉริยะ
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

“Smart City” ชีวิตยุคใหม่ในเมืองอัจฉริยะ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) Thailand MBA Forum 2018 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน    
 
Visitors: 42,959