โรงพยาบาลที่มาหาคุณได้เอง เมื่อคุณต้องการ

 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=N6rFm-2lA5E
วันที่โพสต์ :  23 มิ.ย. 2561
       
 AIM Clinic Concept- The Self-Driving Health Clinic Can See Patients On The Street

AIM (Artificial Intelligence Medicine) is a concept of a healthcare service delivery.


The system autonomous clinic is equipped with a built-in pressure sensitive scale to measure weight, BMI, balance, and posture, according to the firm.


It also has a seat to conduct acoustic analysis of respiration and cardiac rhythm.


There are also real-time instructions displayed all around, and allows for telemedicine consults.


In the self-driving clinic, patients can consult a specialist, or receive immediate transport to the emergency room to cut down on the time passed before they have access to treatment.
Visitors: 44,798