ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ กรณีเส้นทาง R3A

 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/OCAREfc วันที่โพสต์ :  19 ก.ค. 2561
       
 ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ กรณีเส้นทาง R3A

งานเสวนา หัวข้อ "ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ กรณีเส้นทาง R3A" โครงการบทเรียนการใช้ประโยชน์ระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษาเส้นทาง R3A
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน
(สามย่าน) กรุงเทพฯ

โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย
- รศ.ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ 
ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน
- อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณปราโมช ร่วมสุข 
ประธานสถาบันทุเรียนไทย 
ดำเนินรายการโดย คุณโสภิต หวังวิวัฒนา จากรายการ “เช้าทันโลก” ช่วง "inside China" ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด
 
   
Visitors: 42,970