ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (Automation)

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/Daoreuk Studio วันที่โพสต์ :  2 พ.ค. 2561
       

วีดิทัศน์ประกอบงาน Market Sounding ระยะที่ 1 
ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (Automation) 


วีดิทัศน์ประกอบงาน Market Sounding ระยะที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (Automation) 
โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
   
 
 
Visitors: 42,959