แนะรัฐเปิดกว้างสัมปทานดิวตี้ฟรี

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv วันที่โพสต์ :  20 มี.ค. 2561
       
 แนะรัฐเปิดกว้างสัมปทานดิวตี้ฟรี
     
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ กว่า 32 ล้านคน แต่การใช้จ่ายในร้านดิวตี้ฟรีที่สนามบินน้อยกว่าสนามบินใหญ่เท่ากันในประเทศอื่น อย่างเช่นใน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมีรูปแบบสัมปทานดิวตี้ฟรีรายใหญ่รายเดียวจัดสรรพื้นที่ ทำให้รูปแบบสินค้าไม่หลากหลาย ขาดการแข่งขัน


ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ได้ให้มุมมองถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้สัมปทานใหม่ เพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการผูกขาดแบบที่ผ่านมา นอกจากนี้ ท่าอากาศยานต้องเปิดจุดส่งมอบสินค้า หรือ pick up counter ให้กับผู้ค้ารายอื่นทุกราย


เสนอให้กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวเข้าไปกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ การประมูลสัมปทาน พื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ จะต้องโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ติดตามเพิ่มเติมได้ จากรายการ ห้องข่าวธุรกิจ: แนะรัฐเปิดกว้างสัมปทาน"ดิวตี้ฟรี"
   
ขอบคุณข่าวจาก : youtube.com/tdritv
 
Visitors: 44,798